���� ���������� ������������ 6 �������� ���������� ��

.

2023-02-09
    واش فرق بين تردد ٦٠hz و ٥٠ ٦٠هاز